DIAGNOSE

Selv om ortoreksi ikke er en offisiell medisinsk diagnose, bruker enkelte leger begrepet som en diagnose, basert på de erfaringene de har hatt med de skadelige konsekvensene av tilstanden i egen praksis.
Per januar 2007 har to kvalitetskontrollerte forskningsstudier av lidelsen blitt publisert.  I disse studiene definerer Donini et al. ortorexia nervosa som en "manisk besettelse med sunn mat", og foreslår flere diagnostiske kriterier.  Personer som lider av ortoreksi har ofte symptomer som er forenlige med tvangslidelser, og er overdrevent opptatt av å ha sunne matvaner. Men i likhet med det man ser ved anoreksi, kan disse symptomene på tvangslidelser være en konsekvens av sulting, snarere enn en årsak til lidelsen.

Det finnes et diagnostisk spørreskjema for dem som lider av ortoreksi, og det ligner spørreskjemaer som brukes for andre typer spiseforstyrrelser. Bratman foreslår en innledende selv-test som består av to direkte spørsmål: "Bryr du deg mer om at maten du spiser er riktig, enn om gleden du får av å spise den? Føler du at kostholdet ditt isolerer deg sosialt?"

Del siden sosialt!